Na Próbie sportowej:

Poz. Nr Załoga Samochód | Klasa Czas
Kary
Strata do lidera
Strata do poprz.
km/h
1
19 Piotr Lech
Krzysztof Malaca
Honda Integra
Klasa 5
00:01:39.50
00:00:00.00
36.18 km/h
2
18 Michał Dutkiewicz
Roman Dutkiewicz
Bmw e30
Klasa 5
00:01:43.36
00:00:03.86
00:00:00.00
34.83 km/h

Ukończyło odcinek : 2 zawodników

Po Odcinku Specjalnym

Poz. Nr Załoga Samochód
Klasa
Czas
Kary
Suma Strata do lidera
Strata do poprz.
1
18 Michał Dutkiewicz / Roman Dutkiewicz Bmw e30
Klasa 5
00:03:33.88
00:03:33.88
00:00:00.00

Sklasyfikowano : 1 zawodników