Na Próbie sportowej:

Poz. Nr Załoga Samochód | Klasa Czas
Kary
Strata do lidera
Strata do poprz.
km/h
1
58 Senkowski Bartłomiej
Talaga Radosław
Subaru Impreza
Klasa 5
00:01:39.81
00:00:00.00
72.14 km/h
2
52 Skrzypczyk Michał
Sieja Daniel
Lancer EVO 4
Klasa 5
00:01:42.88
00:00:03.07
00:00:03.07
69.98 km/h

Ukończyło odcinek : 2 zawodników

Po Odcinku Specjalnym

Poz. Nr Załoga Samochód
Klasa
Czas
Kary
Suma Strata do lidera
Strata do poprz.
1
58 Senkowski Bartłomiej / Talaga Radosław Subaru Impreza
Klasa 5
00:13:47.90
00:13:47.90
00:00:00.00
2
52 Skrzypczyk Michał / Sieja Daniel Lancer EVO 4
Klasa 5
00:14:18.59
00:14:18.59
00:00:30.69
00:00:30.69

Sklasyfikowano : 2 zawodników